Wielokształtny częstoskurcz komorowy

Wielokształtny częstoskurcz komorowy (balet serca, torsades de pointes) jest odmianą częstoskurczu komorowego charakteryzującą się występowaniem zazwyczaj szybkiego (w formie utrwalonej lub często nieutrwalonej samoustępują- cej) rytmu komorowego z zespołem QRS o zmieniającym się diametralnie i cyklicznie kształcie. Wyróżnia się postać związaną z przedłużeniem QT (wrodzona i nabyta) oraz bez wydłużenia QT. Torsades de pointes przebiegające z długim QT jest najczęściej wtórne do hipokalemii, hipomagnezemii, hipokal- cemii, zwolnienia akcji serca oraz stosowania różnych leków, jak: przeciw- arytmiczne (głównie leki klasy la), trójpierścieniowe przeciwdepresyjne, preparaty fenotiazynowe, prenylamina, antybiotyki makrolidowe (np. erytromycyna).

Torsades de pointes jest z zasady samoustępującą arytmią i leczenie zmierza głównie do zapobiegania kolejnym nawrotom. Polega ono przede wszystkim na eliminacji czynnika sprawczego oraz wyrównaniu zaburzeń jonowych (K, Mg, Ca). Jako reguła podaje się dożylnie siarczan magnezu (1-2 g w czasie 10-15 min) oraz dąży się do założenia elektrody do czasowej stymulacji serca (częstość stymulacji 100/min). Jeśli arytmia jest związana z wolnym rytmem podstawowym, można ewentualnie do czasu elektrostymulacji podawać atropinę lub izoprotere- nol (izoprenalinę) w celu przyspieszenia rytmu do 90-100/min. Leczenie to nie jest pozbawione ryzyka.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.