Właśnie w dusznicy bolesnej spontanicznej

Właśnie w dusznicy bolesnej spontanicznej, w której jako przyczynę napadów bólów wieńcowych określa się kurcz naczyń wieńcowych, zastosowanie antagonistów wapnia wydaje się szczególnie korzystne. Spośród wymienionych leków największe zastosowanie kliniczne znajdują nifedypina i werapamil, a ostatnio lek nowej generacji – felodypina.

Te korzystne właściwości leków blokujących kanał wapniowy wypływają z mechanizmów ich działania. Wewnątrzkomórkowe zasoby jonów wapniowych nie tylko umożliwiają przejście od fazy skurczu do rozkurczu i odwrotnie, ale są odpowiedzialne za siłę skurczu mięśnia sercowego. Zasoby ATP, to będące do dyspozycji czynności skurczowej rezerwy energetyczne, są ilościowo zależne od jonów wapniowych. Jony wapniowe sterują, poprzez zasoby ATP, przebiegiem procesów przemiany materii, a zwłaszcza wielkością zapotrzebowania na tlen. Zapotrzebowanie na tlen tym bardziej się zwiększa, im większe jest stężenie jonów wapniowych wewnątrzkomórkowych, tym samym zwiększa się siła skurczu mięśnia sercowego. Do zmniejszenia zapotrzebowania na tlen dochodzi przez ograniczenie jonów wapniowych wewnątrzkomórkowych dzięki antagonistom wapnia osiąga się to przez zahamowanie przezbłonowego wpływu jonów wapniowych. Antagoniści wapnia chronią w ten sposób komórki serca przed przeładowaniem wapniem i przez to zmniejszają wzrost zapotrzebowania na tlen u chorych ze spontaniczną postacią dusznicy.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.