Wodogłowie występuje w 50% przypadków przepuklin

i poszerzeniu układu komorowego decyduje przeszkoda na drodze wchłonięcia płynu do przestrzeni podpajęczynówkowych. W przypadkach wrodzonych przepuklin mózgowych i oponowo-rdzeniowych przeszkodę stanowi głównie zarośnięcie, rozwidlenie lub zwężenie wodociągu mózgu albo zespół Arnolda-Chiariego. W zespole tym część zniekształconego tyłomózgowia, rdzeń przedłużony i móżdżek przemieszczają się przez otwór potyliczny wielki do kanału kręgowego. Ucisk na okolicę

zbiorników podstawy i kanałów krążenia płynu, a następnie zarośnięcie dróg pod- pajęczynówkowych wokół pnia mózgu na poziomie otworu potylicznego wielkiego tłumaczą zaburzenia krążenia płynu mózgowo-rdzeniowego i wtórne poszerzenie komór mózgu.

Wodogłowie występuje w 50% przypadków przepuklin oponowo-mózgowych, w 80% przepuklin oponowo-rdzeniowych, a w mniejszym odsetku współistnieje z innymi postaciami dysrafli.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.