Wolumetr Dragera

urządzeniach tego typu objętość gazu może być odczytywana bezpośrednio na-liczniku, a wynik nie jest fałszowany przez skraplającą się parę wodną.

b. Wolumetr Dragera dwa lekkie zazębione rotory o kształcie romboidalnym. c. Respirator Bennetta dwa zazębione rotory wykonane z lekkich stopów i uloży- skowane.

-3. SPIROMETRIA. Metoda opracowana w r. 184667. Metoda ta nie jest zbyt wygodna w czasie anestezji, gdyż w obliczeniach musi być brany pod uwagę ciągły dopływ świeżych gazów do układu anestetycznego68. Uproszczona metoda spirometrii znalazła jednak zastosowanie do ciągłych pomiarów podczas operacji neurochirurgicznych69. Pewne charakterystyczne zapisy spirometryczne stanowią wczesną oznakę niebezpiecznych zjawisk, jak np. niedokrwienie pnia mózgu.

-4. PNEUMOTACHOGRAFIA. Służy do pomiaru przepływu oraz zmian przepływu w krótkich odstępach czasu. Pneumotachograf mierzy spadek ciśnienia gazu przepływającego przez sztywną rurę, w którą wstawiony jest kalibrowany opór. Urządzenie ma niewielkie rozmiary i może być podłączane do aparatu do anestezji lub respiratora. –

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.