Worek oddechowy

Worek oddechowy. Użycie worka oddechowego zapobiega stracie tlenu podczas oddychania, może jednak prowadzić do oddechu zwrotnego przy niskich przepływach gazu. Można stosować również rurkę T w układzie tym rozcieńczenie powietrza i wielkość oddechu zwrotnego zależeć będzie od przepływu, minutowego gazów, objętości oddechowej i pojemności wydechowego ramienia układu. Większość dostępnych na rynku masek twarzowych można uznać za modyfikacje układu T, a przestrzeń martwa maski twarzowej odpowiada objętości ramienia wydechowego rurki T.

-1. CEWNIKI NOSOWE. Zastosowane po raz pierwszy przez Arbuthnota Lane’a w r. 1907. Cewnik o średnicy nr 9 (wg skali Jacquesa) należy posmarować na końcu (7-10 cm) żelem ze środkiem znieczulającym. Koniec cewnika powinien znajdować się w jamie nosowo-gardłowej. Jeżeli stosuje się rurkę ustno-gardłową, cewnik powinien być wsunięty poprzez tę rurkę40. Przy przepływie tlenu 3 l/min stężenie wdychanego tlenu wzrasta do 30-60%, a w powietrzu pęcherzykowym z 14 do 27%. Przy prze-pływie 5 l/min, który jest dokuczliwy dla przytomnego pacjenta, stężenie tlenu wzrasta do 38%. Opisano przypadki pęknięcia żołądka po stosowaniu tlenoterapii przez cewnik nosowy41. Układ podobny do rurki T, z ramieniem zanurzonym na głębokość 5 cm pod wodę, działa jak zastawka bezpieczeństwa i pozwala uniknąć tego powikłania. Podawanie tlenu przez cewnik nosowy wymaga stosowania nawilżacza42.

-2. PLASTYKOWE CEWNIKI DO TLENOTERAPII. Są one już szeroko produkowane przez przemysł i łatwo dostępne, np. model Addisa43 firmy Portex. 3. MASKA B.L.B. (Boothby, Lovelace i Bulbulian, 1938)44. Są to maski ustno-nosowe

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.