Worek przepukliny

Operację wykonuje się w znieczuleniu ogólnym, dotchawiczym. Dziecko ułożone jest w pozycji kolanowo-brzusznej na podgrzanym materacyku. Zapewnienie prawidłowej temperatury ciała podczas operacji ma bardzo duże znaczenie, zważywszy dużą chwiejność termoregulacyjną ustroju nowrorodka. Kroplowy wlew dożylny zapewmia w każdej chwili wyrównanie strat krwi. Konieczne jest używanie noża elektrokoagulacyjnego. Przygotowuje się szerokie pole operacyjne. Wyjaławia się je przemywając trzykrotnie spirytusowym roztworem chlorheksydyny z wyjątkiem samej płytki nerwowej, przemytej jedynie fizjologicznym roztworem NaCl.

Worek przepukliny nakłuwa się w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego do badania morfologicznego i bakteriologicznego. W przypadku przepukliny oponowo- -rdzeniowej otwartej wynicowany na zewnątrz rdzeń kręgowy jest widoczny w postaci żywoczerwonej płytki w części środkowej przepukliny, okolony workiem z cienkiej tkanki oponowej.

Zabieg rozpoczyna się od okrężnego nacięcia na granicy zdrowej skóry i worka oponowego. Cięcie skóry pogłębia się aż do odsłonięcia i uwidocznienia powięzi lę- dźwiowo-grzbietowej. Następnie uwalnia się oponę twardą do wrót rozszczepu kostnego. W przypadku przepukliny pokrytej otwiera się w tym momencie worek przepuklinowy i uwalnia elementy nerwowe, pozostawiając je luźno w kanale-

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.