Wskazania do tlenoterapii

Wskazania do tlenoterapii hiperbarycznej: 1. Zatrucie tlenkiem węgla58. 2- Infekcje beztlenowcami, np. zgorzel gazowa. Tlen hiperbaryczny hamuje też wzrost’ bakterii tlenowych55.

-3. Zagrażająca zgorzel i odmrożenia. 4. Stosowanie miejscowe do leczenia odleżyn i odmrożeń skóry60. 5. Plamica krwotoczna piorunująca01.

-6. Oparzenia62. 7. W celu wydłużenia okresu bezpiecznego zatrzymania serca w operacjach kardiochirurgicznych. Eliminacja dwutlenku węgla w warunkach hiperbarii63. Podczas tlenoterapii hiperba- .rycznej hemoglobina jest całkowicie wysycona tlenem, nawet we krwi żylnej. Pojemność buforowa krwi nie może więc ulec zwiększeniu przez wzrost zredukowanej hemoglobiny. Dwutlenek węgla jest zatem przenoszony przez krew żylną pod podwyższonym ciśnieniem parcjalnym. Tętniczo-żylna różnica, prężności CO2, wynosząca normalnie 6 mm Hg (0,8 kPa), wzrasta do 10-12 mm Hg (1,3-1,6 kPa). Ten wzrost żylnego i tkankowego Pco2 zachodzi również w ośrodku oddechowym i daje w rezultacie zwiększenie wentylacji. Zwiększenie wentylacji powoduje spadek tętniczej prężności COa, co jest częściowym mechanizmem kompensującym wzrost tkankowej prężności C02, oraz jest prawdopodobnie częściowo odpowiedzialne za wzrost oporów w krążeniu mózgowym, który widzimy podczas tlenoterapii hiperbarycznej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.