WSKAZANIA:

-1. Zabiegi na otwartym sercu49. Ilość krwi w układzie krążenia bezpośrednio po zakończeniu krążenia pozaustrojowego powinna być tak dobrana, aby ciśnienie żylne wynosiło 5-10 cm H20 (0,5-0,9 kPa).

-2. W przypadku sto’sowania masywnych infuzji lub transfuzji. Ośrodkowe ciśnienie żylne jest dobrym wskaźnikiem prawidłowego krążenia. 3. Przypadki z niestabilną hemodynamiką krążenia, lip. w czasie usuwania guza chro- mochłonnego i w okresie pooperacyjnym50.

-4. Przypadki ostrej niewydolności krążenia różnego pochodzenia. Bardzo korzystne w leczeniu ciężko chorych pacjentów na oddziałach intensywnej terapii.

-5. Stany ostrego wstrząsu. 6. W chirurgii pediatrycznej, gdzie dokładne uzupełnienie utraconej kiwi ma zasadnicze znaczenie51.

POWIKŁANIA52. Należą tu: 1) zapalenie żył, zakażenia, posocznica, 2) odma opłucno- wa53, 3) krwiak opłucnej, 4) wysięk w opłucnej, 5) uszkodzenie splotu ramiennego, 6) zator powietrzny, 7) wysiękowe zapalenie osierdzia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.