Wszystkie wymienione leki P-adrenolityczne

Przy przewlekłym leczeniu lekami p-adrenolitycznymi niewybiórczymi obser-wowano ich wpływ na metabolizm lipidowy zmniejszało się stężenie cholesterolu we frakcji HDL i następowało zwiększenie stężenia triglicerydów. Nie są w pełni poznane skutki tego rodzaju zmian w metabolizmie lipidowym.

Wszystkie wymienione leki P-adrenolityczne, niezależnie od ich właściwości, działają korzystnie w stabilnej dusznicy bolesnej, powodując znamienne zmniej-szenie częstości bólów wieńcowych, poprawę tolerancji wysiłku o 30-40%, zmniejszenie częstości niemego niedokrwienia rejestrowanego w EKG metodą Holtera.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.