Z punktu widzenia klinicznego

Z punktu widzenia klinicznego działanie antagonistów wapnia u chorych z dusznicą typu „wariant angina” można określić następującymi właściwościami:

– 1) zmniejszenie częstości i ciężkości napadów dusznicy bolesnej,

– 2) zmniejszenie zapotrzebowania na używanie nitrogliceryny,

– 3) lepsza tolerancja wysiłku,

– 4) poprawa zapisu EKG – zmniejszenie cech niedokrwienia,

– 5) zmniejszenie kurczów naczyniowych,

– 6) dobra tolerancja leku przy długim jego stosowaniu.

LECZENIE W ŚWIEŻYM ZAWALE SERCA

Leczenie w świeżym zawale serca jest jednym z najtrudniejszych zagadnień w kardiologii, budzącym kontrowersję z powodu różnych, dość często niezadowa-lających, metod leczenia jego powikłań. Stopień „agresywności” terapii zależy od klinicznego przebiegu zawału.

POSTĘPOWANIE LECZNICZE W OKRESIE PRZEDSZPITALNYM. Z chwilą rozpoznania lub podejrzenia ostrego zawału serca należy natychmiast wdrożyć następujące postępowanie:

– 1) unieruchomić chorego,

– 2) podawać leki przeciwbólowe,

– 3) rozpocząć leczenie powikłań zawału,

– 4) szybko umieścić chorego w szpitalu.

Wczesne opanowanie bólu

Wczesne opanowanie bólu jest często warunkiem sine qua non powodzenia dalszego leczenia. Istnieje więc konieczność natychmiastowego zastosowania skutecznych leków przeciwbólowych. Najlepiej nadaje się do tego petydyna oraz pentazocyna lub neuroleptanalgezja II. Dokładniejsze omówienie zwalczania bólu zawałowego p. str. 229.

Chorego w możliwie najkrótszym czasie należy przewieźć do szpitala w pozycji leżącej. Spotykana czasem tolerancja lekarzy, wyrażająca się zgodą na przejście chorego do karetki, jest niedopuszczalna.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.