ZABURZENIA RYTMU W PRZEBIEGU ZESPOŁU WPW

Zakres arytmii spotykanych w zespole WPW jest szeroki: od łagodnych częstoskurczów nawrotnych do zagrażającego życiu migotania komór.

Najczęstszą arytmią jest ortodromowy nawrotny częstoskurcz przedsionko- wo-komorowy przebiegający z wąskimi zespołami QRS. Rzadką postacią częstoskurczu nawrotnego w tym zespole jest częstoskurcz antydromowy z szerokimi zespołami QRS – trudny do różnicowania z częstoskurczem komorowym. Migotanie lub trzepotanie przedsionków jest stosunkowo częstą arytmią w zespole WPW. U osób z krótką refrakcją drogi dodatkowej może przebiegać ze znaczną tachyarytmią, grożąc przejściem w migotanie komór.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.