ZATOKA SKÓRNA

Zatoka skórna stanowi zagłębienie umiejscowione wzdłuż linii kręgosłupa, która nie dochodzi do kanału kręgowego. Spotyka się ją zwykle w okolicy krzyżowej lub krzyżowo-lędźwiowej. Czasami przybiera kształt owalny, średnicy nieprzekra- czającej 2-3 cm. Pokryta jest wówczas cienkim, przeświecającym naskórkiem, czym upodabnia się do worka przepukliny oponowej. Małe ubytki mają tendencję drążenia w głąb. Wokół ujścia zatoki stwierdza się dość często nadmierne owłosienie skóry, plaski naczyniak krwionośny, czasem zmianę barwnikową. Na ogół tej wadzie nie towarzyszą objawy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Badaniem rentgenowskim, które powinno być zawsze wykonane, wykrywa się rozszczep wyrostków ościstych kręgów położonych w sąsiedztwie zmiany. Ze względu na niedorozwój skóry, lejkowaty charakter zmiany, co sprzyja zaleganiu i zakażeniu, wskazane jest usunięcie zatoki skórnej we wczesnym okresie życia.

Leczenie chirurgiczne. Zabieg ¦wykonuje się w znieczuleniu ogólnym w ułożeniu dziecka na brzuszku. Należy dążyć do usunięcia zmiany w zakresie zdrowych tkanek otaczających, kontrolując szczególnie dno lejkowatego zagłębienia, aby nie przeoczyć ewentualnego połączenia z osłonkami rdzenia kręgowego. Wypełnienie ubytku skórnego może wymagać przesunięcia płatów skórnych. Opatrunek uciskowy na szarpiach sprzyja szybkiemu zagojeniu się rany.

PRZETOKA NERWOWO-SKÓRNA. Przetoka nerwowo-skórna może przypominać zatokę skórną. Pióżnica dotyczy bezpośredniej łączności przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia kręgowego z powierzchnią skóry. Obecność przetoki grozi zakażeniem, tworzeniem się ropni nad- i podoponowych, wstępującym zakażeniem opon mózgowych. Zakażenie jest wywołane przeważnie Bacterium coli, Słapliylococcus aureus i Słrepłococcus faecalis.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.