ZESPÓŁ ROZSZCZEPIONEJ STRUNY GRZBIETOWEJ

Układ nerwowy tworzy się z warstwy ektodermalnej zarodka. We wczesnych stadiach rozwoju na zewnętrznej powierzchni zarodka powstaje płytka rdzeniowa, uwarunkowana wpływem struktur mezodermalnych leżących bocznie do niej. Proces indukujący zmienia tkankę nabłonkową w nerwową, a następnie decyduje o różnicowaniu tkanki nerwowej. Płytka rdzeniowa przekształca się w kanał nerwowy. Proces zamykania się płytki zaczyna się w części szyjnej zarodka i rozprzestrzenia się ku górze i ku dołowi. Przez stosunkowo długi okres kanał nerwowy łączy się z jamą owodni, dopiero po upływie olc. 4 tygodni po zapłodnieniu następuje oddzielenie i zamknięcie. Zarodek ma w tym okresie 2,5 mm długości. W 16 dniu po zapłodnieniu tarcza zarodka jest przeszyta kanałem, który łączy jamę owodni, otaczającą od zewnątrz grzbietową część zarodka, z jamą pęcherzyka żółtkowego. Ten

kanał pojawia się wówczas, gdy zarodek ma 1 somit, tuż przed rozpoczęciem meta- meryzacji i ustaleniem pionowej osi zarodka. Połączenie owodni z pęcherzykiem trwa zaledwie 24 godziny.

Wskutek oddziaływania struny grzbietowej tworzą się prawidłowe sklerotomy. Zaburzenia wzajemnego oddziaływania neuromezodei’malnych struktur wpływają na niezamlcnięcie się kanału nerwowego, powstanie rozszczepu kręgosłupa, chociaż może się zdarzyć, że wadą zostaje dotknięty tylko jeden element tkankowy. Rozszczepienie struny grzbietowej prowadzi do podwojenia rdzenia kręgowego i trzonów kręgowych. Skupienie w okolicy grzbietowej wszystkich listków zarodkowych sprawia, że przez szczelinę rozszczepu mogą wnikać do kanału kręgowego tkanki endodermalne od strony jamy brzusznej i mezodermalne od strony grzbietowej. W ten sposób powstaje wiele zmian, które Bentley i Smith w 1960 r. zaliczyli do zespołu rozszczepionej struny grzbietowej.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.