ZGNIECENIE KLATKI PIERSIOWEJ

– rych przypadkach wskazane jest zastosowanie respiratora50. Sztuczna wentylacja powinna być stosowana przez okres 2-3 tygodni poprzez tracheostomię wykonaną wcześnie. Właściwe leczenie daje dobre ustawienie złamanych odłamów klatki piersiowej i zapobiega późniejszej deformacji. W wybranych przypadkach dobre rezultaty daje operacyjna stabilizacja klatki piersiowej za pomocą gwoździ Rusha51.

Niektóre urazy klatki piersiowej mogą być połączone z krwawieniem do jamy opłucnej (haemothorax)52 wymagającym drenażu opłucnej, z odmą opłucnowa (wymagającą drenażu podwodnego), wyciekiem limfy do opłucnej (chylothorax)5S, bezpośrednim uszkodzeniem płuca54, rozerwaniem przepony lub raną drążącą do serca i dużych naczyń. Rozerwanie oskrzela może dawać dużą ucieczkę powietrza, wymagającą drenażu ssącego jamy opłucnowej. Rozdarcie oskrzeli ulega zwykle samoistnemu’ zagojeniu. W przypadku odmy śródpiersia może dojść do odmy podskórnej całego ciała. Wćzesny pomiar OCŻ może być pomocny w wykryciu krwawienia lub tamponady serca.

ZGNIECENIE KLATKI PIERSIOWEJ. Ból wywołany-urazem może ograniczyć ruchomość klatki piersiowej i doprowadzić do hipoksji i zaburzeń krążeniowo-oddechowych. Rany i operacje ściany klatki piersiowej upośledzają odkrztuszanie i usuwanie wy-

dzieliny z drzewa tchawiczo-oskrzelowego. W częściach płuc przylegających do uszkodzonej ściany klatki piersiowej zalega wydzielina. Do ułatwienia oddychania i kaszlu doskonale przyczynia się znieczulenie zewnątrz- oponowe ciągłe przez cewnik założony do piersiowego odcinka kręgosłupa50. Można stosować również blokadę nerwów międzyżebrowych. Dla utrzymania drożności dróg oddechowych stosuje się odsysanie wydzieliny, intubację lub tracheostomię. Przy paradoksalnych ruchach klatki piersiowej powinno się zastosować sztuczną wentylację (IPPV)55 poprzez tracheostomię dla ułatwienia odsysania wydzieliny i zmniejszenia przestrzeni martwej, przy czym bezdech można’ uzyskać stosując hiperwentylację. Stosuje się również chirurgiczną stabilizację ściany klatki piersiowej (gwoździe Rusha)50, co umożliwia wcześniejsze uruchamianie pacjenta.

Urazy głowy57. Najważniejszą rzeczą jest zapewnienie prawidłowego utlenowania tkanki mózgowej. Leczenie należy rozpocząć od zapewnienia drożności dróg oddechowych i odpowiedniej wentylacji płuc, zatrzymania poważniejszego krwotoku i utrzymania odpowiedniego przepływu krwi. Utrata krwi z ran głowy może być znaczna i wymagać przetoczeń krwi58. Niepowikłane urazy głowy nie są przeszkodą w leczeniu urazów brzucha, złamań kończyn, urazów klatki piersiowej, chociaż urazy twarzoczaszki mogą być załatwione w drugiej kolejności. KRWAWIENIE Z TĘTNICY OPONOWEJ ŚRODKOWEJ. Jest to -najgroźniejsze następstwo urazów głowy, wymagające operacji w trybie pilnym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.