Zmiany mózgowe

Zmiany mózgowe (w rzeczywistości objawy niedotlenienia mózgu)67 występują zwykle w pierwszej dobie po operacji lub urazie, z gorączką i występują w postaci niepokoju ruchowego, prowadzącego do śpiączki, drgawek lub porażeń mięśni głęboka śpiączka niesie złe rokowanie. Zatory tłuszczowe można czasami dostrzec w naczyniach siatkówki podczas badania dna oka.

Zmiany skórne występują w postaci podbiegnięć krwawych i wybroczyn na górnej części klatki piersiowej, szyi i spojówkach. Stwierdza się je w drugim lub trzecim dniu.

Objawy płucne występują najczęściej i stanowią znaczne zagrożenie dla życia. PaO_> jest często niskie mimo podawania wysokich stężeń tlenu, a jest to skutek zaburzeń stosunku wentylacji do perfuzji. Jeżeli udaje się utrzymać prawidłową wymianę gazową i oddychanie, rokowanie jest pomyślne.

LECZENIE68. Całe leczenie opiera się na właściwym utrzymaniu wentylacji. Badania gazometryczne są szczególnie ważne, zwłaszcza ocena PaOa. Często stosuje się IPPV, a jeśli nie udaje się utrzymać PaO, na właściwym poziomie mimo stosowania wysokich stężeń tlenu, należy zastosować oddech z dodatnim ciśnieniem w fazie wydechowej (PEEP). Hormony sterydowe działają korzystnie w czasie pierwszej doby, ale są szkodliwe w okresie późniejszym.

Uważa się, że zapaść w drugiej godzinie po operacji jest wywołana prawdopodobnie przez wstrząs w drugim dniu – przez zator tłuszczowy w drugim tygodniu — przez zator płucny.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.