Zmiany w czasie anestezji

-1. ZALEŻNOŚĆ OD GŁĘBOKOŚCI ANESTEZJI. Zmiany EEG w czasie anestezji są charakterystyczne dla większości środków anestetycznych. Opisano siedem elektroen- cefalograficznych poziomów anestezji91. Podczas pierwszego poziomu zapis jest względnie płaski. Poziom drugi wykazuje rytmiczne Y/yładowania o wysokiej amplitudzie, zapis poziomu trzeciego jest złożony i nieregularny. Zapis EEG przy następnych poziomach wskazuje na narastającą depresję czynności elektrycznej, aż do poziomu siódmego, w którym stwierdza się całkowity brak fal. EEG nie jest dobrym wskaźnikiem przytomności lub nieprzytomności w czasie anestezji podtlenek azotu-tlen-środki zwiotczające92. .

-2. WPŁYW HIPOKSJI. Występuje zwolnienie częstości fal. Po ok. 20 sekundach całkowitej anoksji zapis przyjmuje postać linii prostej. Mniejsze stopnie hipoksji mogą nie mieć wpływu na zapis-EEG aż do spadku wysycenia hemoglobiny tlenem do wysokości 40%.

-3. WPŁYW PODWYŻSZONEJ PRĘŻNOŚCI CO,. Potencjalizuje efekty innych środków anestetycznych.

-4. HIPOTENSJA. Szybki spadek ciśnienia krwi związany jest ze zwolnieniem lal o wysokiej amplitudzie lub ich czasowym brakiem.

-5. HIPOTERMIA. Poniżej 35-31°C następuje spadek amplitudy i częstotliwości fal. Przy temperaturze 20°C może wciąż istnieć pewna aktywność elektryczna.

-6. ZATRZYMANIE KRĄŻENIA. Żanika czynność elektryczna mózgu. Zapis EEG może służyć za monitor krążenia mózgowego podczas masażu serca. Wskaźnik przepływu mózgowego krwi. Głównym zastosowaniem EEG na sali operacyjnej jest pomiar przepływu mózgowego krwi. W tym względzie jest to bardziej czuły wskaźnik pogarszania się krążenia niż elektrokardiogram. Jest to szczególnie cenny monitor podczas operacji z użyciem krążenia pozaustrojowego. Obecnie dostępne są uproszczone wersje EEG, jako monitora czynności mózgu.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.