Znieczulenie

Znieczulenie jest ogólne dotchawicze. Pacjenta układa się na stole operacyjnym na brzuchu z twardą poduszką podłożoną pod klatkę piersiową.

Cięciem w linii pośrodkowej odsłania się końce 2-3 wyrostków kolczystych. Po rozciągnięciu hakami skóry przecina się nożem elektrycznym powięź lędźwiowo- -grzbietową tuż przy wyrostkach kolczystych i więzadłach międzywyrostkowych po obu stronach. Następnie należy zsunąć mięśnie aż do podstawy wyrostków poprzecznych, czym uwidacznia się dokładnie wyrostki kolczyste i łulci kręgowe. Po przecięciu więzadeł międzykolcowych, ostrzem noża skośnie skierowanym ku

górze, kleszczami Luera usuwa się wyrostki kolczyste aż do łuków kręgowych. Przy dolnej krawędzi jednego z luków przecina się więzadło żółte i skrobaczką odsłania brzeg kostny. Pozwala to wsunąć ramię kleszczy Luera lub nożyczek pod łulc bez obawy uszkodzenia unaczynionej tkanki tłuszczowej nadoponowej i opony twardej. Im młodsze dziecko, tym wycięcie luku kręgowego (laminektomia) jest łatwiejsze. Zwykle wykonuje się wycięcie 2-3 łuków. Zasadniczym celem zabiegu jest usunięcie przegradzającej listwy i uwolnienie rdzenia kręgowego z ucisku.

Z uwagi na bezpośrednie sąsiedztwo rdzenia kręgowego zaleca się niezwykle ostrożne i staranne preparowanie. Preparowanie w niezbędnym zakresie umożliwia wykrycie współistniejących guzów i torbieli. W przypadku osobnej osłony oponowej dla obu części rdzenia należy usunąć przegrodę bez otwierania opony. Zabieg kończy się zeszyciem mięśni i powięzi lędżwiowo-grzbietowej pojedynczymi szwami katgutowymi. Skórę zeszywa się pojedynczymi szwami węzełkowymi z prolenu. Rokowanie zależy od stopnia zmian w układzie nerwowym – mielodysplazji.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.