Zwolnienie częstości akcji serca

Kardiowersja Glikozydy naparstnicy elektryczna Leki [J-adrenolityczne WerapamilEwentualnie amiodaron. Czas trwania migotania: > 48 h – przed umiarowieniem należy stosować leczenie przeciwzakrzepowe przez 3 tygodnie, po umiarowieniu przez 1-3 miesięcy

Przewlekte migotanie: rozważyć ryzyko (korzyści) przewlekłego leczenia przeciwkrzepliwego. Leczenie migotania przedsionków. przypadkach pomocne jest podawanie soli potasowych i magnezowych. Kar- diowersja jest uzasadniona wówczas, gdy czynność serca nie umiarawia się spontanicznie lub pod wpływem leków regulujących częstość rytmu komór. Współcześnie coraz częściej uważa się migotanie przedsionków trwające dłużej niż 48 h za przewlekłe. Uprzednio ta granica wynosiła ok. 2 miesięcy. Jeśli migotanie przedsionków nie utrzymuje się dłużej niż 48 h, to kardiowersja może być przeprowadzona bez uprzedniego przygotowania leczeniem przeciw- krzepliwym.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.