Żyły ramienia

-1. Żyły ramienia nie są one zbyt dogodne, ponieważ badania radiologiczne wykazują, że jedynie w 60% przypadków kończy sie to prawidłowym umieszczeniem cewnika43.

-2. Żyła szyjna zewnętrzna. 3. Żyła szyjna wewnętrzna44 ten dostęp żylny daje najlepsze wyniki, jeśli chodzi o prawidłowe umiejscowienie cewnika i w opinii niektórych badaczy jest to najlepsza metoda45. Skórę nakłuwa się 3 cm powyżej obojczyka na brzegu bocznym mięśnia mostkowo-sutkowatego, a igłę należy kierować -pod mięśniem w kierunku wcięcia nad- mostkowego. U zwiotczonego, znieczulonego pacjenta żyłę tę można wymacać przez mięsień i dojść do niej od strony przyśrodkowej. Inny dostęp do żyły szyjnej wewnętrznej wyznacza szczyt trójkąta utworzonego przez głowę mostkową i obojczykową mięśnia mostkowo-sutkowatego, a do żyły wchodzi się poniżej główki obojczyka.

-4. Bezpośredni dostęp do żyły podobojczykowej z wkłucia powyżej lub poniżej środka obojczyka wiąże się z ryzykiem odmy opłucnowej46. Po założeniu cewnik należy podłączyć do zwykłego manometru wodnego. Występowanie wahań ciśnienia zgodnyclr z ruchami oddechowymi świadczy, że koniec cewnika znajduje się we wnętrzu klatki piersiowej. Nagły wzrost ciśnienia i jego zmiany zgodne z rytmem serca wskazują, że koniec cewnika wszedł do komory serca i powinien być nieco podciągnięty. Cewnik założony do żyły głównej musi być chroniony przed zakażeniem, gdyż jego koniec może stanowić źródło zakażenia rozszerzającego się bezpośrednio do krążenia krwi47. Umiejscowienie cewnika powinno być potwierdzone badaniem rentgenowskim.

ODCZYTYWANIE CIŚNIENIA. Punktem odniesienia jest odpowiednio ustawiona linia sercowa, tj. linia środkowa pachowa lub kąt pomiędzy rękojeścią a trzonem mostka. Wybranie punktu zerowego może ułatwić zastosowanie długiej poziomicy lub innych podobnych urządzeń48. Do pomiarów ciśnienia można stosować przetworniki i automatyczny układ rejestrujący. Prawidłowa wartość ośrodkowego-ciśnienia żylnego wynosi 3-10 cm H,0 (0,3-0,9 kPa). Wartości powyżej 20 cm H20 (2,6 kPa) mogą wskazywać na niewydolność krążenia.

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

Designed by WordPress.